05132021Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

uncategorised

uncategorised (34)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2021

Γενικός Κανονισμός Karting

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Τεχνικός Κανονισμός Karting

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

IAME Series Greece 2021 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Α

2021 26/03/2021

IAME Series Greece 2021 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος B

2021 26/03/2021

Rotax Max Challenge 2021 - Αγωνιστικός Κανονισμός

2021 01/04/2021

Rotax Max Challenge 2021 - Τεχνικός Κανονισμός

2021 01/04/2021

Hellenic E-Kart - Γενικός Κανονισμός

2021 26/03/2021

Hellenic E-Kart - Τεχνικός Κανονισμός

2021 26/03/2021
2020

Γενικός Κανονισμός Karting

2020 17/07/2020 (1η δημ. 09/07/2020)

Τεχνικός Κανονισμός Karting

2020 17/07/2020 (1η δημ. 10/07/2020)
IAME Series Greece 2020 - Αγωνιστικός Κανονισμός 2020 25/09/2020
IAME Series Greece 2020 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Α 2020 25/09/2020
IAME Series Greece 2020 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Β 2020 25/09/2020
Rotax Max Challenge 2020 - Αγωνιστικός Κανονισμός 2020 19/10/2020
Rotax Max Challenge 2020 - Τεχνικός Κανονισμός 2020 19/10/2020
2019

Γενικός Κανονισμός Karting

Γενικός Κανονισμός Karting (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)
Τεχνικός Κανονισμός Karting 2019 18/02/2019 (1η δημ. 13/02/2019, 2η δημ. 16/02/2019)
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2019 23/01/2019
IAME Series Greece 2019 - Γενικός Κανονισμός 2019 23/01/2019
IAME Series Greece 2019 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Α 2019 23/01/2019
IAME Series Greece 2019 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Β 2019 23/01/2019
2018
Τεχνικός Κανονισμός Karting 2018 05/02/2018
Γενικός Κανονισμός Karting 2018 05/02/2018
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2018 28/03/2018 (1η δημ. 05/02/2018)
IAME Series Greece 2018 - Γενικός Κανονισμός 2018 02/05/2018 (1η δημ. 12/02/2018)
IAME Series Greece 2018 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Α 2018 02/05/2018 (1η δημ. 12/02/2018)
IAME Series Greece 2018 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Β 2018 02/05/2018 (1η δημ. 12/02/2018)
2017
Γενικός Κανονισμός Karting 2017 14/02/2017
Τεχνικός Κανονισμός Karting 2017 22/02/2017 (1η δημ. 25/01/2017)
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2017 14/02/2017
Αθλητικός Κανονισμός RMC RMCGF (eng. version) 2017 14/02/2017
Τεχνικός Κανονισμός RMC RMCGF (eng. version) 2017 14/02/2017
Τεχνικός Κανονισμός RMC RMCGF Micro-Mini (eng. version) 2017 14/02/2017
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός D-Cup 2017 07/02/2017
2016
Γενικός Κανονισμός Καρτ 2016 28/06/2016 (1η δημ. 12/02/2016)
Τεχνικός Κανονισμός Καρτ 2016 14/06/2016 (1η δημ. 11/02/2016)
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2016 11/02/2016
Τεχνικός Κανονισμός RMC Micro-Mini 2016 11/02/2016
Τεχνικός Κανονισμός RMC JuniorMax-DD2 2016 11/02/2016
Αθλητικός Κανονισμός RMC 2016 11/02/2016
Τεχνικός Κανονισμός RMC GF (eng. version) 2016 11/02/2016
Τεχνικός Κανονισμός RMC GF Micro-Mini (eng. version) 2016 11/02/2016
Αθλητισμός Κανονισμός RMC GF (eng. version) 2016 11/02/2016
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός D-Cup 2016 23/03/2016
2015
Γενικός Κανονισμός Καρτ 2015 30/04/2015
Τεχνικός Κανονισμός Καρτ 2015 01/06/2015
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2015 17/04/2015
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός D Cup 2015 23/04/2015
Γενικός και Τενικός Κανονισμός Kartodromo Cup 2015 01/06/2015

 

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 09:26

Ημερολόγιο Αγώνων

Written by

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2021
01 - 2021 - Αγωνιστικές Άδειες 2021 23/03/2021
02 - 2021 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2021 23/03/2021
03 - 2021 - Παράβολα και Πρόστιμα 2021 23/03/2021
04 - 2021 - Κριτές και Στελέχη 2021 23/03/2021
06 - 2021 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ 2021 23/03/2021
06Α - 2021 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Α) 2021 23/03/2021
06Β - 2021 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Β) 2021 23/03/2021
06C - 2021 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Γ) 2021 23/03/2021
06D - 2021 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Δ) 2021 23/03/2021
10 - 2021 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2021 23/03/2021
12 - 2021 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2021 23/03/2021
13 - 2021 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2021 23/03/2021
2020
01 - 2020 - Αγωνιστικές Άδειες 2020 17/07/2020
02 - 2020 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2020 17/07/2020
03 - 2020 - Παράβολα και Πρόστιμα 2020 17/07/2020
04 - 2020 - Κριτές και Στελέχη 2020 17/07/2020
05 - 2020 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2020 17/07/2020
06 - 2020 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ 2020 17/07/2020
06Α - 2020 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Α) 2020 17/07/2020
06Β - 2020 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Β) 2020 17/07/2020
06C - 2020 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Γ) 2020 17/07/2020
06D - 2020 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Δ) 2020 17/07/2020
06S - 2020 - Δήλωση Συμμετοχής εκτός ΣΔΔΑ 2020 17/07/2020
07 - 2020 - Σκοποί Επιτροπής Ασφαλείας 2020 17/07/2020
10 - 2020 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2020 17/07/2020
12 - 2020 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2020 17/07/2020
13 - 2020 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2020 17/07/2020
14 - 2020 - Παράταση Λήξης Εξοπλισμού Ασφαλείας 2020 17/07/2020
2019
01 - 2019 - Αγωνιστικές Άδειες 2019 24/01/2019
02 - 2019 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2019 24/01/2019
03 - 2019 - Παράβολα και Πρόστιμα 2019 24/01/2019
04 - 2019 - Κριτές και Στελέχη 2019 24/01/2019
05 - 2019 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2019 24/01/2019
06 - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ 2019 16/02/2019
06Α - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Α) 2019 24/01/2019
06Β - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Β) 2019 24/01/2019
06C - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Γ) 2019 24/01/2019
06D - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Δ) 2019 24/01/2019
06S - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής εκτός ΣΔΔΑ 2019 24/01/2019
07 - 2019 - Σκοποί Επιτροπής Ασφαλείας 2019 07/02/2019
10 - 2019 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2019 07/02/2019
12 - 2019 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2019 14/02/2019 (1η δημ.: 07/02/2018)
13 - 2019 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2019 07/02/2019
2018
01 - 2018 - Αγωνιστικές Άδειες 2018 16/01/2018
02 - 2018 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2018 16/01/2018
03 - 2018 - Παράβολα και Πρόστιμα 2018 17/01/2018
04 - 2018 - Κριτές και Στελέχη 2018 31/01/2018
05 - 2018 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2018 31/01/2018
06 - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ 2018 16/01/2018 (Αναθεωρημένη)
06Α - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Α) 2018 16/01/2018 (Αναθεωρημένη)
06Β - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Β) 2018 16/01/2018 (Αναθεωρημένη)
06C - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Γ) 2018 16/01/2018 (Αναθεωρημένη)
06D - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Δ) 2018 16/01/2018
06S - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής εκτός ΣΔΔΑ 2018 16/01/2018
07 - 2018 - Σκοποί Επιτροπής Ασφαλείας 2018 16/01/2018
10 - 2018 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
11 - 2018 - Τεχνικοί Κανονισμοί Ράλλυ-Αναβάσεων-Ταχύτητας 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
12 - 2018 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
13 - 2018 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
14 - 2018 - Τεχνικοί Κανονισμοί 4x4 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
15 - 2018 - Συμμετοχή οχημάτων SSV 2018 14/05/2018
2017
01 - 2017 - Αγωνιστικές Άδειες 2017 27/04/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
02 - 2017 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2017 24/01/2017
03 - 2017 - Παράβολα και Πρόστιμα 2017 27/04/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
04 - 2017 - Κριτές και Στελέχη 2017 24/01/2017
05 - 2017 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2017 08/03/2017 (1η δημ. 31/01/2017)
10 - 2017 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2017 24/01/2017
11 - 2017 - Τεχνικοί Κανονισμοί Ράλλυ – Αναβάσεων – Ταχύτητας 2017 24/01/2017

12 - 2017 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας

Συμπληρωματική Διευκρινιση

2017 24/01/2017
13 - 2017 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2017 24/01/2017
14 - 2017 - Τεχνικοί Κανονισμοί 4x4 2017 15/03/2017 (1η δημ. 01/03/2017)
15 - 2017 - Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος 2017 24/02/2017
2016
01 - 2016 - Αγωνιστικές Άδειες 2016 12/05/2016 (1η δημ. 05/02/2016)
02 - 2016 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2016 05/02/2016
03 - 2016 - Παράβολα και Πρόστιμα 2016 23/03/2016 (1η δημ. 05/02/2016)
04 - 2016 - Κριτές και Στελέχη 2016 30/05/2016
05 - 2016 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2016 05/02/2016
06 - 2016 - Πρόσθετες Διατάξεις «OMAE Saxo – 106 Cup» 2016 22/03/2016
07 - 2016 - Αναβολή Εφαρμογής Άρθρου 2.5 Εγκυκλίου 10/2016 2016 21/07/2016
10 - 2016 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2016 17/03/ 2016 (1η δημ. 15/01/2016)
11 - 2016 - Τεχνικοί Κανονισμοί Ράλλυ – Αναβάσεων – Ταχύτητας 2016 15/01/2016
12 - 2016 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2016 15/01/2016
13 - 2016 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2016 15/01/2016
14 - 2016 - Τεχνικοί Κανονισμοί 4x4 2016 11/02/2016
2015
01 - 2015 - Αγωνιστικές Άδειες 2015 19/02/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
01a - 2015 - Διευκρινήσεις για τις Αγωνιστικές Άδειες Αγώνων Dragster 2015 08/04/2015
02 - 2015 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2015 15/12/2014
03 - 2015 - Παράβολα & Πρόστιμα 2015 22/04/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
04 - 2015 - Κριτές & Στελέχη 2015 15/12/2014
05 - 2015 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2015 17/02/2015
06 - 2015 - Συμπληρωματική Προκύρηξη Ιστορικών Αυτοκινήτων 2015 22/01/2015
08 - 2015 - Χρονομέτρηση και Αποτελέσματα Αγώνων 2015 18/03/2015
09 - 2015 - Συμπληρωματική Διάταξη ορισμού «Αγώνα» 2015 30/05/2015
10 - 2015 - Διαδικασίες τεχνικών ελέγχων 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
11 - 2015 - Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
11 - 2016 - Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας (σε ισχύ από 1/1/2016) 2016 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
12 - 2015 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 17/02/2015)
13 - 2015 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2015 18/03/2015
14 - 2015 - Πρόσθετες Διατάξεις ΟΜΑΕ Citroen Saxo-Peugeot 106 Cup 2015 19/03/2015
15 - 2015 - Συμπληρωματική Προκύρηξη Αναβάσεων 2015 22/04/2015
16 - 2015 - Τεχνικοί Κανονισμοί Αγώνων Εκτός Δρόμου 2015 23/09/2015 (1η δημ. 14/09/2015)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ.
2021
Καθίσματα πρότυπο FIA 8855-1999 (No12) 2021 24/03/2021
Πυροσβέσεις πρότυπο FIA 1999 (No16) 2021 24/03/2021
Βαλβίδες αντεπιστροφής (No18) 2021 24/03/2021
Προστατευτικά roll cage πρότυπο FIA 8857-2001 (No23) 2021 24/03/2021
Ζώνες ασφαλείας πρότυπο FIA 8853-1998 & 8854-1998 (No24) 2021 24/03/2021
Κράνη Τεχνική Λίστα (Νο25) 2021 24/03/2021
Συστήματα FHR πρότυπο FIA 8858-2010 & 8858-2002 (No29) 2021 24/03/2021
Κράνη πρότυπο FIA 8860-2010 & 8860-2004 (No33) 2021 24/03/2021
Είδη συστημάτων FHR (No36) 2021 24/03/2021
Εξελιγμένα καθίσματα πρότυπο FIA 8862-2009 (No40) 2021 24/03/2021
Βαλβίδες pop-off R5 (No43) 2021 24/03/2021
Δίχτυα παράθυρων πρότυπο FIA 8863-2013 (No48) 2021 24/03/2021
Αυτοκίνητα ομάδων Α, Ν, Ε, Τ2, Ιστορικά 2021 24/03/2021
Βάρη και διαστάσεις τροχών Α, R, Ε 2021 24/03/2021
Εθνικά δελτία αναγνώρισης 2021 24/03/2021
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ν 2021 24/03/2021
Χαρακτηριστικά δημοφιλών αυτοκινήτων Α & Ν 2021 24/03/2021
2020
Καθίσματα πρότυπο FIA 8855-1999 (No12) 2020 30/06/2020
Πυροσβέσεις πρότυπο FIA 1999 (No16) 2020 30/06/2020
Βαλβίδες αντεπιστροφής (No18) 2020 30/06/2020
Προστατευτικά roll cage πρότυπο FIA 8857-2001 (No23) 2020 30/06/2020
Ζώνες ασφαλείας πρότυπο FIA 8853-1998 & 8854-1998 (No24) 2020 30/06/2020
Συστήματα FHR πρότυπο FIA 8858-2010 & 8858-2002 (No29) 2020 30/06/2020
Κράνη πρότυπο FIA 8860-2010 & 8860-2004 (No33) 2020 30/06/2020
Είδη συστημάτων FHR (No36) 2020 30/06/2020
Εξελιγμένα καθίσματα πρότυπο FIA 8862-2009 (No40) 2020 30/06/2020
Κράνη συμβατά με FHR πρότυπο 8858-2010 (No41) 2020 30/06/2020
Βαλβίδες pop-off R5 (No43) 2020 30/06/2020
Δίχτυα παράθυρων πρότυπο FIA 8863-2013 (No48) 2020 30/06/2020
Κράνη πρότυπο FIA 8859-2015 (No49) 2020 30/06/2020
Πυροσβέσεις πρότυπο FIA 8865-2015 (No52) 2020 30/06/2020
Ζώνες ασφαλείας πρότυπο FIA 8853-2016 (No57) 2020 30/06/2020
Αφρός προστασίας πλευρικών συγκρούσεων (No58) 2020 30/06/2020
Κράνη πρότυπο FIA 8860-2018 (No69) 2020 30/06/2020
Αυτοκίνητα ομάδων Α, Ν, Ε, Τ2, Ιστορικά 2020 30/06/2020
Βάρη και διαστάσεις τροχών Α, R, Ε 2020 30/06/2020
Εθνικά δελτία αναγνώρισης 2020 30/06/2020
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ν 2020 30/06/2020
Χαρακτηριστικά δημοφιλών αυτοκινήτων Α & Ν 2020 30/06/2020
2019
Καθίσματα πρότυπο FIA 8855-1999 (No12) 2019 10/01/2019 
Πυροσβέσεις πρότυπο FIA 1999 (No16) 2019  10/01/2019 
Βαλβίδες αντεπιστροφής (No18)  2019  10/01/2019 
Προστατευτικά roll cage πρότυπο FIA 8857-2001 (No23)  2019  10/01/2019 
Ζώνες ασφαλείας πρότυπο FIA 8853-1998 & 8854-1998 (No24) 2019 10/01/2019
Συστήματα FHR πρότυπο FIA 8858-2010 & 8858-2002 (No29) 2019 10/01/2019
Κράνη πρότυπο FIA 8860-2010 & 8860-2004 (No33) 2019 10/01/2019
Είδη συστημάτων FHR (No36) 2019 10/01/2019
Εξελιγμένα καθίσματα πρότυπο FIA 8862-2009 (No40) 2019 10/01/2019
Κράνη συμβατά με FHR πρότυπο 8858-2010 (No41) 2019 10/01/2019
Βαλβίδες pop-off R5 (No43) 2019 10/01/2019
Δίχτυα παράθυρων πρότυπο FIA 8863-2013 (No48) 2019 10/01/2019
Κράνη πρότυπο FIA 8859-2015 (No49) 2019 10/01/2019
Πυροσβέσεις πρότυπο FIA 8865-2015 (No52) 2019 10/01/2019
Ζώνες ασφαλείας πρότυπο FIA 8853-2016 (No57) 2019 10/01/2019
Αφρός προστασίας πλευρικών συγκρούσεων (No58) 2019 10/01/2019
Κράνη πρότυπο FIA 8860-2018 (No69) 2019 10/01/2019
Αυτοκίνητα ομάδων Α, Ν, Ε, Τ2, Ιστορικά 2019 10/01/2019
Βάρη και διαστάσεις τροχών Α, R, Ε 2019 10/01/2019
Εθνικά δελτία αναγνώρισης 2019 10/01/2019
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ν 2019 10/01/2019
Χαρακτηριστικά δημοφιλών αυτοκινήτων Α & Ν 2019 10/01/2019
2018
Εγχειρίδιο Tεχνικών Eλέγχων και Mετρήσεων 2018 24/02/2018
Αγωνιστικά Καθίσματα FIA 8855-1999 (No 12) 2018 25/02/2018
Εγκατεστημένα Συστήματα Πυρόσβεσης (No 16) 2018 25/02/2018
Προστατευτικά Κλωβών Ασφαλείας (No 23) 2018 25/02/2018
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/98-8854/98 (No 24) 2018 25/02/2018
Αναγνωρισμένα Πρότυπα για Κράνη (No 25) 2018 25/02/2018
Συστήματα FHR (No 29) 2018 25/02/2018
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8860/2010 (No 33) 2018 25/02/2018
Είδη Συστημάτων FHR (No 36) 2018 25/02/2018
Αγωνιστικά Καθίσματα Advanced FIA 8862-2009 (No 40) 2018 25/02/2018
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 41) 2018 25/02/2018
Βαλβίδες Pop-Off R5 (No 43) 2018 25/02/2018
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8859/2015 (No 49) 2018 25/02/2018
Εγκατεστημένα Συστήματα Πυρόσβεσης 8865-2015 (No 52) 2018 25/02/2018
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/2016 (No 57) 2018 25/02/2018
Τεχν. Χαρακτηριστικά Αυτοκινήτων Ομάδας Ν 2018 25/02/2018
Τεχν. Χαρακτηριστικά Δημοφιλών Αυτοκινήτων Ομάδας Α και Ν 2018 25/02/2018
Βαρη και Διαστάσεις Τροχών Ομάδων Α-R-E 2018 25/02/2018
Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2018 25/02/2018
Τεχνική λίστα αυτοκινήτων Α,Ν,Ε,Τ2, Ιστορικών 2018 09/05/2018
2017
Αγωνιστικά Καθίσματα FIA 8888-1999 (No 12) 2017 24/01/2017
Συστήματα Πυρόσβεσης (No 16) 2017 24/01/2017
Συστήματα Έδρασης Roll Cage (No 23) 2017 24/01/2017
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/98-8854/98 (No 24) 2017 24/01/2017
Συστήματα HANS 1 (No 29) 2017 24/01/2017
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 33) 2017 24/01/2017
Συστήματα HANS 2 (No 36) 2017 24/01/2017
Αγωνιστικά Καθίσματα Advanced FIA 8862-2009 (No 40) 2017 24/01/2017
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 41) 2017 24/01/2017
Pop-Off Valves R5 (No 43) 2017 24/01/2017
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8859/2015 (No 49) 2017 24/01/2017
Συστήματα Πυρόσβεσης 2 (No 52) 2017 24/01/2017
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/2016 (No 57) 2017 24/01/2017
Αυτοκίνητα Ομάδων Α-Ν-Ε-HIST-T2 (4Χ4) 2017 24/01/2017
Τεχν. Χαρακτηριστικά Αυτοκινήτων Ομάδας Ν 2017 24/01/2017
Τεχν. Χαρακτηριστικά Δημοφιλών Αυτοκινήτων Ομάδας Α και Ν 2017 24/01/2017
Βαρη και Διαστάσεις Τροχών Ομάδων Α-R-E 2017 24/01/2017
Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2017 24/01/2017
Εγχειρίδιο Tεχνικών Eλέγχων και Mετρήσεων 2017 03/02/2017 (1η δημ. 01/02/2017)
2016
Αγωνιστικά Καθίσματα FIA 8888-1999 (No 12) 2016 15/01/2016
Συστήματα Πυρόσβεσης (No 16) 2016 15/01/2016
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/98-8854/98 (No 24) 2016 15/01/2016
Συστήματα HANS 1 (No 29) 2016 15/01/2016
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 33) 2016 15/01/2016
Συστήματα HANS 2 (No 36) 2016 15/01/2016
Αγωνιστικά Καθίσματα Advanced FIA 8862-2009 (No 40) 2016 15/01/2016
Pop-Off Valves R5 (No 43) 2016 15/01/2016
Συστήματα Πυρόσβεσης 2 (No 52) 2016 15/01/2016
Οδηγός Χρήσης Συστημάτων FHR - HANS 2016 08/02/2016
Αυτοκίνητα Ομάδων Α-Ν-Ε-HIST-T2 (4Χ4) 2016 15/01/2016
Τεχν. Χαρακτηριστικά Αυτοκινήτων Ομάδας Ν 2016 15/01/2016
Τεχν. Χαρακτηριστικά Δημοφιλών Αυτοκινήτων Ομάδας Α και Ν 2016 15/01/2016
Βαρη και Διαστάσεις Τροχών Ομάδων Α-R-E 2016 30/01/2016
Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2016 30/01/2016
Λίστα Ιστορικών Δελτίων Αναγνώρισης 2016 01/02/2016
Εγχειρίδιο Tεχνικών Eλέγχων και Mετρήσεων 2016 08/02/2016 (1η δημ. 01/02/2016)
2015
Αγωνιστικά Καθίσματα FIA 8888-1999 (No 12) 2015 06/02/2015
Συστήματα Πυρόσβεσης (No 16) 2015 08/12/2014
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/98-8854/98 (No 24) 2015 12/02/2015
Συστήματα HANS (No 36) 2015 13/12/2014
Αγωνιστικά Καθίσματα Advanced FIA 8862-2009 (No 40) 2015 21/10/2014
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 41) 2015 02/02/2015
Λίστα Αυτοκινήτων Ομάδων Α-Ν-Ε-HIST-T2 (4Χ4) 2015 18/03/2015
Τεχν. Χαρακτηριστικά Αυτοκινήτων Ομάδας Ν 2015 18/03/2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2021
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Ομάδας R4GR (J 260 2015) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
T.K. Ομάδας Ε 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Τ.Κ. Ομάδας PRN 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
T.K. Αγώνων Drift 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
T.K. Αγώνων Drag Racing 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Τ.Κ. Crosscar

2021

26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Τ.Κ. HTTC 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
T.K. 4x4 TZ1 2021  
T.K. 4x4 Trophy 2021  
T.K. 4x4 Trial 2021  
T.K. 4x4 SSV 2021  
T.K. 4x4 Εκτός Δρόμου 2021  
T.K. 4x4 Mega Four & Wild Terrain 2021  
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)
2020
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) 2020 23/06/2019
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Ομάδας R4GR (J 260 2015) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου 2020 23/06/2020
T.K. Ομάδας Ε 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας PRN 2020 23/06/2020
T.K. Αγώνων Drift 2020 23/06/2020
T.K. Αγώνων Drag Racing 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ενιαίου 2020 23/06/2020 (1η δημ.: 30/01/2020)

Τ.Κ. Crosscar

2020

03/08/2020 (1η δημ.: 13/02/2020)

Τ.Κ. HTTC 2020 23/06/2020 (1η δημ.: 13/02/2020)
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
2019
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας R4GR (J 260 2015) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ασφαλείας Εκτός Δρόμου (J 283) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ενιαίου 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Αγώνων Dragster 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. Αγώνων Drift 2019 16/02/2019 
T.K. Ομάδας Ε 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας PRN 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 14/02/2019)
Τ.Κ. Αγώνων Δεξιοτεχνίας 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Αγώνων Εκτός Δρόμου 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.K. 4x4 Enduro 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. 4x4 Trial 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. 4x4 Trophy 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. 4x4 Rally (TZ1) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. 4x4 Wild Terrain 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Crosscar 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
2018
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-RGT 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-RGT 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας (Οχήματα Εκτός Δρόμου) 2018 05/04/2018
Τ.Κ. Ενιαίου 2018 13/03/2018
Τ.Κ. Drag Racing 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
T.K. Drift 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
T.K. Ομάδας Ε 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
Τ.K. 4x4 Enduro 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. 4x4 Trial 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. 4x4 Trophy 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. 4x4 Rally (TZ1) 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. 4x4 Wild Terrain 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. Cross Kart Exrteme 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
2017
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί 2017 24/01/2017
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-RGT 2017 24/01/2017
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-RGT 2017 21/03/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) 2017 21/03/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) 2017 21/03/2017 (1η δημ. 13/03/2017)
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R 2017 21/03/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D 2017 24/01/2017
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας (Οχήματα Εκτός Δρόμου) 2017 01/03/2017
Τ.Κ. ΕΝΙΑΙΟΥ 2017 26/07/2017 (1η δημ. 04/07/2017)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2017 24/01/2017
Τ.Κ. Ομάδας Ε 2017 24/01/2017
T.K. Drift 2017 09/02/2017
T.K. Drag Racing 2017 24/02/2017
Τ.Κ. Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 24/01/2017
Τ.Κ. Cross Kart Extreme 2017 27/04/2017 (1η δημ. 28/02/2017)
T.K. Ατομικής Χρονομέτρησης (ΗΤΤC) 2017 28/08/2017
T.K. 4x4 Wild Terrain 2017 01/03/2017
T.K. 4x4 Trial 2017 01/03/2017
Τ.Κ. 4x4 Enduro 2017 01/03/2017
Τ.Κ. 4x4 Trophy 2017 01/03/2017
Τ.Κ. 4x4 Πρωτοτύπων Αυτοκινήτων Εκτός Δρόμου (Τ8) 2017 01/03/2017
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) 2017 01/03/2017
T.K. 4x4 Rally (TZ1) 2017 15/03/2017 (1η δημ. 02/03/2017)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
2016
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί 2016 15/01/2016
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-RGT 2016 15/01/2016
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-RGT 2016 15/01/2016
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) 2016 15/01/2016
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) 2016 15/01/2016
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R 2016 15/01/2016
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D 2016 15/01/2016
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας (Οχήματα Εκτός Δρόμου) 2016 12/02/2016
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2016 15/01/2016
Τ.Κ. Ομάδας Ε 2016 12/04/2016 (1η δημ. 15/01/2016)
Τ.Κ. Ομάδας Ενιαίου Citroen Saxo – Peugeot 106 2016 15/01/2016
T.K. Drift 2016 18/02/2016
T.K. Dragster 2016 26/01/2016
T.K. Ατομικής Χρονομέτρησης 2016 17/03/2016
T.K. 4x4 Wild Terrain 2016 10/03/2016 (1η δημ. 11/02/2016)
T.K. 4x4 Trial 2016 11/02/2016
Τ.Κ. 4x4 Αγώνων Αντοχής 2016 12/02/2016
Τ.Κ. 4x4 Αγώνων Trophy 2016 12/02/2016
Τ.Κ. 4x4 Πρωτοτύπων Αυτοκινήτων Εκτός Δρόμου (Τ8) 2016 12/02/2016
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) 2016 12/02/2016
Παράρτημα Κ Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2016 01/02/2016
Τ.Κ. Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2016 01/02/2016
2015
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-Β 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-B-SP 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 254A - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Super 2000 - Rally 2015 15/12/2014
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας για Οχήματα Εκτός Δρόμου 2015 23/09/2015 (1η δημ. 14/09/2015)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Τ.Κ. Κατηγορίας Ε 2015 15/12/2014
Τ.Κ. Κατηγορίας Ε (σε ισχύ από 1/1/2016) 2016 15/12/2014
Τ.Κ. Ομάδας Ενιαίου Citroen Saxo – Peugeot 106 2015 16/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Τ.Κ. Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2015 24/02/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting    
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting    
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting    
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting    
Τ.Κ. Dragster 2015 27/03/2015 (1η δημ. 26/01/2015)
Τ.Κ. Drift 2015 26/01/2015
Τ.Κ. Trial 4x4 2015 16/03/2015
T.K. Wild Terrain 4x4 2015 15/04/2015 (1η δημ. 03/04/2015)
Τ.Κ. Αντοχής 4x4 2015 23/09/2015 (1η δημ. 14/09/2015)
T.K. Πρωτοτύπων Ράλλυ Εκτός Δρόμου (T8) 2015 14/09/2015
T.K. Ατομικής Χρονομέτρησης 2015 28/05/2015 (1η δημ. 24/03/2015)
ΕΓΚ. 10 Διαδικασίες τεχνικών ελέγχων 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
ΕΓΚ. 11 Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
ΕΓΚ. 11 Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας (σε ισχύ από 1/1/2016) 2016 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
ΕΓΚ. 12 Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 17/02/2015)
ΕΓΚ. 13 Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2015 18/03/2015
ΕΓΚ. 16 Τεχνικοί κανονισμοί αγώνων εκτός δρόμου 2015 23/09/2015 (1η δημ. 14/09/2015)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2021

Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός

(όπως ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. της 1-11-2019)

2021 01/11/2019

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ

ΟΔΗΓΟΣ Οργάνωσης Αγώνων Rally - Rally Sprint

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ (Υπόδειγμα)

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Αναβάσεων

ΟΔΗΓΟΣ Οργάνωσης Αγώνων Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεων (Υπόδειγμα)

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας (Υπόδειγμα)

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Drift

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity (Υπόδειγμα)

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Πρωταθλήματος Cross Car - Κύπελλα & Έπαθλα "EKO Racing Dirt Games"

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Hellenic Time Trial Challenge»

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης

2021  

Γενικός Κανονισμός Trophy 4x4

2021  

Γενικός Κανονισμός Cross Country Rally Raid & Baja

2021  

Γενικός Κανονισμός Wild Terrain 4x4

2021  

Γενικός Κανονισμός Trial 4x4

2021  

Γενικός Κανονισμός Mega Four 4x4

2021  
Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός Trail Ride 4x4 2021

 

   2020

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

ΟΔΗΓΟΣ Οργάνωσης Αγώνων Rally - Rally Sprint

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2020 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2020 (Υπόδειγμα)

2020 13/02/2020 (1η δημ. 18/06/2020)

Γενικός Κανονισμός Αναβάσεων (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

ΟΔΗΓΟΣ Οργάνωσης Αγώνων Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεων 2020 (Υπόδειγμα)

2020 18/06/2020 (1η δημ. 20/02/2020)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας 2020 (Υπόδειγμα)

2020 18/06/2020 (1η δημ. 20/02/2020)

Γενικός Κανονισμός Drift (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

2020 22/06/2020

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity 2020 (Υπόδειγμα)

2020 20/02/2020

Γενικός Κανονισμός Πρωταθλήματος Cross Car - Κύπελλα & Έπαθλα "EKO Racing Dirt Games" 2020 (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

2020 03/08/2020 (1η δημ. 21/02/2020)

Γενικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Hellenic Time Trial Challenge» 2020

2020 18/06/2020 (1η δημ. 13/02/2020)

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

2020 18/06/2020 (1η δημ. 21/02/2020)
   2019

Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός

2019 16/02/2019 (1η δημ. 21/12/2017)

Κώδικας Δεοντολογίας ΟΜΑΕ

2019 11/06/2018

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2019 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2019 (Υπόδειγμα)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019, 2η δημ. 31/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

Οδηγός Οργάνωσης Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεωv 2019 (Υπόδειγμα)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Drift

Γενικός Κανονισμός Drift (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 07/02/2019)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας 2019 (Υπόδειγμα)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 25/01/2019)

Γενικός Κανονισμός «EKO Racing Dirt Games»

2019 16/02/2019 (1η δημ. 24/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Timed Rally Challenge»

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Timed Rally Challenge» (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)

Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity Rally Ιστορικών αυτοκινήτων

Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity Rally Ιστορικών αυτοκινήτων (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 28/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

Γενικός Κανονισμός Drag Racing (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

Συμπληρωματικός Κανονισμός αγώνων Drag Racing 2019 (Υπόδειγμα)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 05/02/2019)

Γενικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Hellenic Time Trial Challenge» 2019

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Ατομικής Χρονομέτρησης

Συμπληρωματικός Κανονισμός αγώνων Ατομικής Χρονομέτρησης 2019 (Υπόδειγμα)

2019 15/03/2019

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019, 2η δημ. 05/02/2019)
Γενικός Κανονισμός Αγώνων Gymkhana 2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)
Γενικός Κανονισμός 4x4 Trial 2019 08/02/2019
Γενικός Κανονισμός 4x4 Enduro 2019 08/02/2019
Γενικός Κανονισμός 4x4 Wild Terrain 2019 08/02/2019

Γενικές Διατάξεις 4x4 Cross Country Rally & Rally Raid

Γενικές Διατάξεις 4x4 Cross Country Rally & Rally Raid (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 13/02/2019)
Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός 4x4 Trail Ride 2019 2019 08/02/2019
   2018

Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός

2018 21/12/2017

Κώδικας Δεοντολογίας ΟΜΑΕ

2018 11/06/2018 (1η δημ. 10/02/2018 / 2η δημ.: 20/02/2018)

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2017)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2018 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2018 (Υπόδειγμα)

 2018

29/01/2018

29/01/2018

28/04/2018 (1η δημ. 22/01/2018)

28/04/2018 (1η δημ. 22/01/2018)

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2017)

Οδηγός Οργάνωσης Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεωv 2018 (Υπόδειγμα)

2018 08/02/2018 (1η δημ. 05/02/2018)

Γενικός Κανονισμός Drift

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drift 2018 (Υπόδειγμα)

2018 08/02/2018

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2017)

2018 11/02/2018

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2017)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Dirt Games 2018 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Timed Rally Challenge 2018 (Υπόδειγμα)

 2018 05/02/2018 

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drag Racing 2018 (Υπόδειγμα)

2018 08/02/2018 (1η δημ.: 05/02/2018)

Γενικός Κανονισμός Δεξιοτεχνιών

Συμπληρωματικός Κανονισμός Δεξιοτεχνίας 2018 (Υπόδειγμα)

2018 11/02/2018

Γενικός Κανονισμός 4x4 Enduro

2018 14/02/2018

Γενικές Διατάξεις 4x4 Cross Country Rally

2018 14/02/2018

Γενικός Κανονισμός 4x4 Wild Terrain

2018 14/02/2018

Γενικός Κανονισμός 4x4 Trial

2018 14/02/2018
Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός 4x4 Trail Ride 2018 2018 14/02/2018
   2017

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2016)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2017 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2017 (Υπόδειγμα)

2017 24/02/2017 (1η δημ. 24/01/2017)

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων

Οδηγός Οργάνωσης Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεωv 2017 (Υπόδειγμα)

2017 31/01/2017

Γενικός Κανονισμός Drift

Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Drift (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2016)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drift 2017 (Υπόδειγμα)

2017 09/02/2017

Γενικός Κανονισμός Δεξιοτεχνιών

Συμπληρωματικός Κανονισμός Δεξιοτεχνίας 2017 (Υπόδειγμα)

2017 17/03/2017 (1η δημ. 01/02/2017)

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης

Συμπληρωματικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης 2017 (Υπόδειγμα)

2017 18/04/2017 (1η δημ. 21/02/2017)

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drag Racing 2017 (Υπόδειγμα)

2017 24/02/2017

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας 2017 (Υπόδειγμα)

2017 28/02/2017

Γενικές Διατάξεις και Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Διαδρομών Ακριβείας (Regularity)

2017 28/02/2017

Γενικός Κανονισμός Ατομικής Χρονομέτρησης (HTTC)

2017 28/08/2017

Γενικός Κανονισμός 4x4 Enduro

2017 28/02/2017

Γενικός Κανονισμός 4x4 Wild Terrain

Συμπληρωματικός Κανονισμός 4x4 Wild Terrain 2017 (Υπόδειγμα)

2017 01/03/2017

Γενικός Κανονισμός 4x4 Trial

2017 02/03/2017

Γενικές Διατάξεις και Συμπληρωματικός Κανονισμός 4x4 Trail Ride

2017 28/02/2017

Γενικές Διατάξεις 4x4 Cross Country Rally

2017 02/03/2017
2016
Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός 2016 31/01/2016
Ράλλυ και Ράλλυ Σπριντ/Ασφάλεια και Οργάνωση/Υποδείγματα 2016 27/07/2016 (1η δημ. 15/01/2016)

Aναβάσεων

Οδηγός Οργάνωσης

2016 05/04/2016 (1η δημ. 15/01/2016)
Ταχύτητας 2016 05/04/2016 (1η δημ. 15/02/2016)
Drift 2016 02/02/2016

Dragster

Αλλαγές Κανονισμών Dragster 2016

2016 26/01/2016
4x4 Wild Terrain 2016 10/03/2016 (1η δημ. 11/02/2016)
4x4 Trial 2016 11/02/2016
4x4 Αγώνων Αντοχής 2016 12/02/2016
Δεξιοτεχνιών 2016 17/02/2016
Ατομικής Χρονομέτρησης 2016 08/04/20016 (1η δημ. 17/03/2016)
Ράλλυ Regularity 2016 30/08/2016
2015
Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός 2015 26/01/2015
Ράλλυ και Ράλλυ Σπριντ/Ασφάλεια και Οργάνωση/Υποδείγματα 2015 24/02/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Αναβάσεων/Οδηγός Οργάνωσης 2015 29/05/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Ταχύτητας 2015 22/04/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Dragster/Ατομικής Επιτάχυνσης 2015  27/03/2015 (1η δημ. 26/01/2015)
Drift 2015  09/04/2015 (1η δημ. 26/01/2015)
Ατομικής Χρονομέτρησης 2015  28/05/2015 (1η δημ. 24/03/2015)
Δεξιοτεχνιών 2015  28/05/2015 (1η δημ. 15/04/2015)
Trial 4x4  2015  16/03/2015
Wild Terrain 4x4 2015  03/04/2015

 

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 10:08

Βαθμολογίες Καρτ 2015

Written by
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Rotax Max Challenge 2015 (τελική)
D Cup 2015 (τελική)