06262022Κυρ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015 19:50

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 12/2015 (με ημερομηνία δημοσίευσης 17/2/2015), είναι υποχρεωτικό κάθε αυτοκίνητο που συμμετέχει σε αγώνες κάθε είδους –ανεξαρτήτως εάν διαθέτει αγωνιστικές πινακίδες ή συνήθεις πινακίδες κυκλοφορίας ή εάν θέλει να εκδώσει νέες αγωνιστικές πινακίδες- να συνοδεύεται από το νέο Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ), έκδοσης 2015. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα παλαιά ΔΤΤ έκδοσης 2005 – 2014, είναι υποχρεωτικό να αντικατασταθούν με νέα.

Η διαδικασία έκδοσης ΔΤΤ περιλαμβάνει δύο στάδια:
1ο στάδιο: Καταγραφή του αυτοκινήτου σε βάση δεδομένων και έκδοση του βιβλιαρίου του ΔΤΤ με συμπληρωμένη την 1η σελίδα.
2ο στάδιο: Λεπτομερής τεχνικός έλεγχος, για συμμόρφωση του αυτοκινήτου με τους τεχνικούς κανονισμούς και ιδιαίτερα με τους κανονισμούς ασφάλειας και συμπλήρωση των λοιπών σελίδων του ΔΤΤ.
Σε ότι αφορά ειδικά τον λεπτομερή τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου, είναι επιβεβλημένο να γίνεται εκτός της διαδικασίας κάποιου συγκεκριμένου αγώνα, ώστε να υπάρχει ο χρόνος και η επάρκεια, καθώς και η ύπαρξη έμπειρου προσωπικού που θα επιτρέψουν την ελαχιστοποίηση τυχόν παραλείψεων και λαθών κατά τον έλεγχο.
Για το λόγο αυτό οργανώνονται από την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ ειδικές εκδηλώσεις τεχνικού ελέγχου ΔΤΤ σε διάφορες πόλεις, κατά τη διάρκεια των οποίων τα αυτοκίνητα ελέγχονται εξονυχιστικά από ομάδες Τ.Ε. αυξημένης εμπειρίας, στις οποίες οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν το αυτοκίνητό τους.
Για την έκδοση ΔΤΤ είναι απαραίτητα κάποια δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας ή νόμιμο
αποδεικτικό της ιδιοκτησίας, κ.λπ.), τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική Εγκύκλιο 12/2015. Στην ίδια Εγκύκλιο αναφέρεται επίσης και το Πρόγραμμα των Τεχνικών Ελέγχων, σε όλη την επικράτεια καθώς και τα σχετικά έξοδα (παράβολα).
Σημειώστε πως η πρώτη εκδήλωση τεχνικού ελέγχου για έκδοση ΔΤΤ είναι προγραμματισμένη για τη Κυριακή 01/03/2015 στο ΙΚΤΕΟ «Mr KTEO Ρέντης», Μπιχάκη 30 (Κεντρική Πλατεία), Άγιος Ιωάννης Ρέντης ΤΚ 182 33, τηλ.: 210 4901349.
Παρακαλούμε, για αποφυγή συνωστισμού και καθυστερήσεων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση ΔΤΤ να τηλεφωνούν οπωσδήποτε στη Γραμματεία της ΟΜΑΕ (τηλ. 210 6892000-1) για να κλείνουν ραντεβού για την ώρα που τους ενδιαφέρει.

Εγκύκλιος 12/2015: Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας

Last modified on Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 15:59