05262017Παρ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Ενημερωση Κανονισμων (29)

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 13:37

Ανακοίνωση για την έκδοση ΔΤΤ

Συμπληρωματική διευκρίνιση της Εγκυκλίου 12/2017 για τα ΔΤΤ Για την καλύτερη ενημέρωση των αγωνιζομένων για την έκδοση Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ) υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει στην ΟΜΑΕ τα παρακάτω δικαιολογητικά, 10 ημέρες πριν από τον αγώνα στον οποίο θα συμμετάσχουν:1. Άδεια κυκλοφορίας ή αριθμός αγωνιστικής πινακίδας2.…
Προκήρυξη Επάθλων Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης 2017 - 2η Έκδοση (27/04/2017)Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης 2017 - 2η Έκδοση (18/04/2017) Επισημαίνεται επίσης η αλλαγή στον Τεχνικό κανονισμό ομάδας Cross Kart Extreme 2017 - 3η Έκδοση (27/04/2017) καθώς και οι αλλαγές στις Εγκυκλίους 1 (27/04/2017) και 3 (27/04/2017).
Γενικός Κανονισμός Ράλλυ και Ράλλυ Σπριντ 2017 - 2η Έκδοση (24/02/2017)Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2017 - 2η Έκδοση (24/02/2017)Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2017 - 2η Έκδοση (24/02/2017)Επισημαίνεται επίσης η Προσθήκη της Εγκυκλίου 15/2017 η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την παράγραφο 2.5 της Εγκυκλίου 10/2017καθώς και τα νέα Υποδείγματα Δηλώσεων Συμμετοχής Rally…
Πρωταθλήματος Ράλλυ Regularity - 2η Έκδοση (23/09/2016)
Γενικός Κανονισμός Ράλλυ και Ράλλυ Σπριντ 2016 - 3η Έκδοση (27/07/2016)
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016 11:21

Έκδοση Εγκυκλίου 7 - 2016

Εγκύκλιος 07 - 2016 - Αναβολή Εφαρμογής Άρθρου 2.5 Εγκυκλίου 10/2016
Γενικός Κανονισμός Καρτ - 2η Έκδοση (28/06/2016)
Προκήρυξη Καρτ - 2η Έκδοση (28/06/2016)
Τεχνικός Κανονισμός Καρτ - 3η Έκδοση (14/06/2016)
Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 13:09

Επικαιροποίηση Εγκυκλίου 5 Καρτ - 2016

05 Καρτ - 2016 - Διευκρινίσεις Κατ. Club - 2η Έκδοση (14/06/2016)