10012023Κυρ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Απρίλιος 2021

Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), μετά από την από 08.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόσκληση των Σωματείων-Μελών της στη Γενική Αρχαιρεσιακή Συνέλευση που θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα την 26η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

-Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τα Σωματεία-Μέλη της ΟΜΑΕ, μαζί με τον κατάλογο των δικαιουμένων σε ψήφο Σωματείων, πατήστε ΕΔΩ.

-Για να δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΔΑ:ΨΕΝΛ4653Π4-Μ1Λ πατήστε ΕΔΩ.

-Για να δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΔΑ:96ΥΤ4653Π4-159 πατήστε ΕΔΩ.

-Για να δείτε την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 72664/23.02.2021 (ΦΕΚ Β’719/24.02.2021) πατήστε ΕΔΩ.