12022020Τετ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Γενικοί και Τεχνικοί Κανονισμοί Καρτ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2020

Γενικός Κανονισμός Karting

2020 17/07/2020 (1η δημ. 09/07/2020)

Τεχνικός Κανονισμός Karting

2020 17/07/2020 (1η δημ. 10/07/2020)
IAME Series Greece 2020 - Αγωνιστικός Κανονισμός 2020 25/09/2020
IAME Series Greece 2020 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Α 2020 25/09/2020
IAME Series Greece 2020 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Β 2020 25/09/2020
Rotax Max Challenge 2020 - Αγωνιστικός Κανονισμός 2020 19/10/2020
Rotax Max Challenge 2020 - Τεχνικός Κανονισμός 2020 19/10/2020
2019

Γενικός Κανονισμός Karting

Γενικός Κανονισμός Karting (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)
Τεχνικός Κανονισμός Karting 2019 18/02/2019 (1η δημ. 13/02/2019, 2η δημ. 16/02/2019)
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2019 23/01/2019
IAME Series Greece 2019 - Γενικός Κανονισμός 2019 23/01/2019
IAME Series Greece 2019 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Α 2019 23/01/2019
IAME Series Greece 2019 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Β 2019 23/01/2019
2018
Τεχνικός Κανονισμός Karting 2018 05/02/2018
Γενικός Κανονισμός Karting 2018 05/02/2018
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2018 28/03/2018 (1η δημ. 05/02/2018)
IAME Series Greece 2018 - Γενικός Κανονισμός 2018 02/05/2018 (1η δημ. 12/02/2018)
IAME Series Greece 2018 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Α 2018 02/05/2018 (1η δημ. 12/02/2018)
IAME Series Greece 2018 - Τεχνικός Κανονισμός, Μέρος Β 2018 02/05/2018 (1η δημ. 12/02/2018)
2017
Γενικός Κανονισμός Karting 2017 14/02/2017
Τεχνικός Κανονισμός Karting 2017 22/02/2017 (1η δημ. 25/01/2017)
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2017 14/02/2017
Αθλητικός Κανονισμός RMC RMCGF (eng. version) 2017 14/02/2017
Τεχνικός Κανονισμός RMC RMCGF (eng. version) 2017 14/02/2017
Τεχνικός Κανονισμός RMC RMCGF Micro-Mini (eng. version) 2017 14/02/2017
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός D-Cup 2017 07/02/2017
2016
Γενικός Κανονισμός Καρτ 2016 28/06/2016 (1η δημ. 12/02/2016)
Τεχνικός Κανονισμός Καρτ 2016 14/06/2016 (1η δημ. 11/02/2016)
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2016 11/02/2016
Τεχνικός Κανονισμός RMC Micro-Mini 2016 11/02/2016
Τεχνικός Κανονισμός RMC JuniorMax-DD2 2016 11/02/2016
Αθλητικός Κανονισμός RMC 2016 11/02/2016
Τεχνικός Κανονισμός RMC GF (eng. version) 2016 11/02/2016
Τεχνικός Κανονισμός RMC GF Micro-Mini (eng. version) 2016 11/02/2016
Αθλητισμός Κανονισμός RMC GF (eng. version) 2016 11/02/2016
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός D-Cup 2016 23/03/2016
2015
Γενικός Κανονισμός Καρτ 2015 30/04/2015
Τεχνικός Κανονισμός Καρτ 2015 01/06/2015
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge 2015 17/04/2015
Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός D Cup 2015 23/04/2015
Γενικός και Τενικός Κανονισμός Kartodromo Cup 2015 01/06/2015

 

Read 16777 times