07092020Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Εγκύκλιοι Αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2019
01 - 2019 - Αγωνιστικές Άδειες 2019 24/01/2019
02 - 2019 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2019 24/01/2019
03 - 2019 - Παράβολα και Πρόστιμα 2019 24/01/2019
04 - 2019 - Κριτές και Στελέχη 2019 24/01/2019
05 - 2019 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2019 24/01/2019
06 - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ 2019 16/02/2019
06Α - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Α) 2019 24/01/2019
06Β - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Β) 2019 24/01/2019
06C - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Γ) 2019 24/01/2019
06D - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Δ) 2019 24/01/2019
06S - 2019 - Δήλωση Συμμετοχής εκτός ΣΔΔΑ 2019 24/01/2019
07 - 2019 - Σκοποί Επιτροπής Ασφαλείας 2019 07/02/2019
10 - 2019 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2019 07/02/2019
12 - 2019 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2019 14/02/2019 (1η δημ.: 07/02/2018)
13 - 2019 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2019 07/02/2019
2018
01 - 2018 - Αγωνιστικές Άδειες 2018 16/01/2018
02 - 2018 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2018 16/01/2018
03 - 2018 - Παράβολα και Πρόστιμα 2018 17/01/2018
04 - 2018 - Κριτές και Στελέχη 2018 31/01/2018
05 - 2018 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2018 31/01/2018
06 - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ 2018 16/01/2018 (Αναθεωρημένη)
06Α - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Α) 2018 16/01/2018 (Αναθεωρημένη)
06Β - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Β) 2018 16/01/2018 (Αναθεωρημένη)
06C - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Γ) 2018 16/01/2018 (Αναθεωρημένη)
06D - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Δ) 2018 16/01/2018
06S - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής εκτός ΣΔΔΑ 2018 16/01/2018
07 - 2018 - Σκοποί Επιτροπής Ασφαλείας 2018 16/01/2018
10 - 2018 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
11 - 2018 - Τεχνικοί Κανονισμοί Ράλλυ-Αναβάσεων-Ταχύτητας 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
12 - 2018 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
13 - 2018 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
14 - 2018 - Τεχνικοί Κανονισμοί 4x4 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
15 - 2018 - Συμμετοχή οχημάτων SSV 2018 14/05/2018
2017
01 - 2017 - Αγωνιστικές Άδειες 2017 27/04/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
02 - 2017 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2017 24/01/2017
03 - 2017 - Παράβολα και Πρόστιμα 2017 27/04/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
04 - 2017 - Κριτές και Στελέχη 2017 24/01/2017
05 - 2017 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2017 08/03/2017 (1η δημ. 31/01/2017)
10 - 2017 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2017 24/01/2017
11 - 2017 - Τεχνικοί Κανονισμοί Ράλλυ – Αναβάσεων – Ταχύτητας 2017 24/01/2017

12 - 2017 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας

Συμπληρωματική Διευκρινιση

2017 24/01/2017
13 - 2017 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2017 24/01/2017
14 - 2017 - Τεχνικοί Κανονισμοί 4x4 2017 15/03/2017 (1η δημ. 01/03/2017)
15 - 2017 - Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος 2017 24/02/2017
2016
01 - 2016 - Αγωνιστικές Άδειες 2016 12/05/2016 (1η δημ. 05/02/2016)
02 - 2016 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2016 05/02/2016
03 - 2016 - Παράβολα και Πρόστιμα 2016 23/03/2016 (1η δημ. 05/02/2016)
04 - 2016 - Κριτές και Στελέχη 2016 30/05/2016
05 - 2016 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2016 05/02/2016
06 - 2016 - Πρόσθετες Διατάξεις «OMAE Saxo – 106 Cup» 2016 22/03/2016
07 - 2016 - Αναβολή Εφαρμογής Άρθρου 2.5 Εγκυκλίου 10/2016 2016 21/07/2016
10 - 2016 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2016 17/03/ 2016 (1η δημ. 15/01/2016)
11 - 2016 - Τεχνικοί Κανονισμοί Ράλλυ – Αναβάσεων – Ταχύτητας 2016 15/01/2016
12 - 2016 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2016 15/01/2016
13 - 2016 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2016 15/01/2016
14 - 2016 - Τεχνικοί Κανονισμοί 4x4 2016 11/02/2016
2015
01 - 2015 - Αγωνιστικές Άδειες 2015 19/02/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
01a - 2015 - Διευκρινήσεις για τις Αγωνιστικές Άδειες Αγώνων Dragster 2015 08/04/2015
02 - 2015 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2015 15/12/2014
03 - 2015 - Παράβολα & Πρόστιμα 2015 22/04/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
04 - 2015 - Κριτές & Στελέχη 2015 15/12/2014
05 - 2015 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2015 17/02/2015
06 - 2015 - Συμπληρωματική Προκύρηξη Ιστορικών Αυτοκινήτων 2015 22/01/2015
08 - 2015 - Χρονομέτρηση και Αποτελέσματα Αγώνων 2015 18/03/2015
09 - 2015 - Συμπληρωματική Διάταξη ορισμού «Αγώνα» 2015 30/05/2015
10 - 2015 - Διαδικασίες τεχνικών ελέγχων 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
11 - 2015 - Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
11 - 2016 - Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας (σε ισχύ από 1/1/2016) 2016 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
12 - 2015 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 17/02/2015)
13 - 2015 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2015 18/03/2015
14 - 2015 - Πρόσθετες Διατάξεις ΟΜΑΕ Citroen Saxo-Peugeot 106 Cup 2015 19/03/2015
15 - 2015 - Συμπληρωματική Προκύρηξη Αναβάσεων 2015 22/04/2015
16 - 2015 - Τεχνικοί Κανονισμοί Αγώνων Εκτός Δρόμου 2015 23/09/2015 (1η δημ. 14/09/2015)
Read 22010 times