07092020Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Τεχνικές Λίστες Αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ.
2020
Καθίσματα πρότυπο FIA 8855-1999 (No12) 2020 30/06/2020
Πυροσβέσεις πρότυπο FIA 1999 (No16) 2020 30/06/2020
Βαλβίδες αντεπιστροφής (No18) 2020 30/06/2020
Προστατευτικά roll cage πρότυπο FIA 8857-2001 (No23) 2020 30/06/2020
Ζώνες ασφαλείας πρότυπο FIA 8853-1998 & 8854-1998 (No24) 2020 30/06/2020
Συστήματα FHR πρότυπο FIA 8858-2010 & 8858-2002 (No29) 2020 30/06/2020
Κράνη πρότυπο FIA 8860-2010 & 8860-2004 (No33) 2020 30/06/2020
Είδη συστημάτων FHR (No36) 2020 30/06/2020
Εξελιγμένα καθίσματα πρότυπο FIA 8862-2009 (No40) 2020 30/06/2020
Κράνη συμβατά με FHR πρότυπο 8858-2010 (No41) 2020 30/06/2020
Βαλβίδες pop-off R5 (No43) 2020 30/06/2020
Δίχτυα παράθυρων πρότυπο FIA 8863-2013 (No48) 2020 30/06/2020
Κράνη πρότυπο FIA 8859-2015 (No49) 2020 30/06/2020
Πυροσβέσεις πρότυπο FIA 8865-2015 (No52) 2020 30/06/2020
Ζώνες ασφαλείας πρότυπο FIA 8853-2016 (No57) 2020 30/06/2020
Αφρός προστασίας πλευρικών συγκρούσεων (No58) 2020 30/06/2020
Κράνη πρότυπο FIA 8860-2018 (No69) 2020 30/06/2020
Αυτοκίνητα ομάδων Α, Ν, Ε, Τ2, Ιστορικά 2020 30/06/2020
Βάρη και διαστάσεις τροχών Α, R, Ε 2020 30/06/2020
Εθνικά δελτία αναγνώρισης 2020 30/06/2020
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ν 2020 30/06/2020
Χαρακτηριστικά δημοφιλών αυτοκινήτων Α & Ν 2020 30/06/2020
2019
Καθίσματα πρότυπο FIA 8855-1999 (No12) 2019 10/01/2019 
Πυροσβέσεις πρότυπο FIA 1999 (No16) 2019  10/01/2019 
Βαλβίδες αντεπιστροφής (No18)  2019  10/01/2019 
Προστατευτικά roll cage πρότυπο FIA 8857-2001 (No23)  2019  10/01/2019 
Ζώνες ασφαλείας πρότυπο FIA 8853-1998 & 8854-1998 (No24) 2019 10/01/2019
Συστήματα FHR πρότυπο FIA 8858-2010 & 8858-2002 (No29) 2019 10/01/2019
Κράνη πρότυπο FIA 8860-2010 & 8860-2004 (No33) 2019 10/01/2019
Είδη συστημάτων FHR (No36) 2019 10/01/2019
Εξελιγμένα καθίσματα πρότυπο FIA 8862-2009 (No40) 2019 10/01/2019
Κράνη συμβατά με FHR πρότυπο 8858-2010 (No41) 2019 10/01/2019
Βαλβίδες pop-off R5 (No43) 2019 10/01/2019
Δίχτυα παράθυρων πρότυπο FIA 8863-2013 (No48) 2019 10/01/2019
Κράνη πρότυπο FIA 8859-2015 (No49) 2019 10/01/2019
Πυροσβέσεις πρότυπο FIA 8865-2015 (No52) 2019 10/01/2019
Ζώνες ασφαλείας πρότυπο FIA 8853-2016 (No57) 2019 10/01/2019
Αφρός προστασίας πλευρικών συγκρούσεων (No58) 2019 10/01/2019
Κράνη πρότυπο FIA 8860-2018 (No69) 2019 10/01/2019
Αυτοκίνητα ομάδων Α, Ν, Ε, Τ2, Ιστορικά 2019 10/01/2019
Βάρη και διαστάσεις τροχών Α, R, Ε 2019 10/01/2019
Εθνικά δελτία αναγνώρισης 2019 10/01/2019
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ν 2019 10/01/2019
Χαρακτηριστικά δημοφιλών αυτοκινήτων Α & Ν 2019 10/01/2019
2018
Εγχειρίδιο Tεχνικών Eλέγχων και Mετρήσεων 2018 24/02/2018
Αγωνιστικά Καθίσματα FIA 8855-1999 (No 12) 2018 25/02/2018
Εγκατεστημένα Συστήματα Πυρόσβεσης (No 16) 2018 25/02/2018
Προστατευτικά Κλωβών Ασφαλείας (No 23) 2018 25/02/2018
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/98-8854/98 (No 24) 2018 25/02/2018
Αναγνωρισμένα Πρότυπα για Κράνη (No 25) 2018 25/02/2018
Συστήματα FHR (No 29) 2018 25/02/2018
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8860/2010 (No 33) 2018 25/02/2018
Είδη Συστημάτων FHR (No 36) 2018 25/02/2018
Αγωνιστικά Καθίσματα Advanced FIA 8862-2009 (No 40) 2018 25/02/2018
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 41) 2018 25/02/2018
Βαλβίδες Pop-Off R5 (No 43) 2018 25/02/2018
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8859/2015 (No 49) 2018 25/02/2018
Εγκατεστημένα Συστήματα Πυρόσβεσης 8865-2015 (No 52) 2018 25/02/2018
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/2016 (No 57) 2018 25/02/2018
Τεχν. Χαρακτηριστικά Αυτοκινήτων Ομάδας Ν 2018 25/02/2018
Τεχν. Χαρακτηριστικά Δημοφιλών Αυτοκινήτων Ομάδας Α και Ν 2018 25/02/2018
Βαρη και Διαστάσεις Τροχών Ομάδων Α-R-E 2018 25/02/2018
Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2018 25/02/2018
Τεχνική λίστα αυτοκινήτων Α,Ν,Ε,Τ2, Ιστορικών 2018 09/05/2018
2017
Αγωνιστικά Καθίσματα FIA 8888-1999 (No 12) 2017 24/01/2017
Συστήματα Πυρόσβεσης (No 16) 2017 24/01/2017
Συστήματα Έδρασης Roll Cage (No 23) 2017 24/01/2017
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/98-8854/98 (No 24) 2017 24/01/2017
Συστήματα HANS 1 (No 29) 2017 24/01/2017
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 33) 2017 24/01/2017
Συστήματα HANS 2 (No 36) 2017 24/01/2017
Αγωνιστικά Καθίσματα Advanced FIA 8862-2009 (No 40) 2017 24/01/2017
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 41) 2017 24/01/2017
Pop-Off Valves R5 (No 43) 2017 24/01/2017
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8859/2015 (No 49) 2017 24/01/2017
Συστήματα Πυρόσβεσης 2 (No 52) 2017 24/01/2017
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/2016 (No 57) 2017 24/01/2017
Αυτοκίνητα Ομάδων Α-Ν-Ε-HIST-T2 (4Χ4) 2017 24/01/2017
Τεχν. Χαρακτηριστικά Αυτοκινήτων Ομάδας Ν 2017 24/01/2017
Τεχν. Χαρακτηριστικά Δημοφιλών Αυτοκινήτων Ομάδας Α και Ν 2017 24/01/2017
Βαρη και Διαστάσεις Τροχών Ομάδων Α-R-E 2017 24/01/2017
Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2017 24/01/2017
Εγχειρίδιο Tεχνικών Eλέγχων και Mετρήσεων 2017 03/02/2017 (1η δημ. 01/02/2017)
2016
Αγωνιστικά Καθίσματα FIA 8888-1999 (No 12) 2016 15/01/2016
Συστήματα Πυρόσβεσης (No 16) 2016 15/01/2016
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/98-8854/98 (No 24) 2016 15/01/2016
Συστήματα HANS 1 (No 29) 2016 15/01/2016
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 33) 2016 15/01/2016
Συστήματα HANS 2 (No 36) 2016 15/01/2016
Αγωνιστικά Καθίσματα Advanced FIA 8862-2009 (No 40) 2016 15/01/2016
Pop-Off Valves R5 (No 43) 2016 15/01/2016
Συστήματα Πυρόσβεσης 2 (No 52) 2016 15/01/2016
Οδηγός Χρήσης Συστημάτων FHR - HANS 2016 08/02/2016
Αυτοκίνητα Ομάδων Α-Ν-Ε-HIST-T2 (4Χ4) 2016 15/01/2016
Τεχν. Χαρακτηριστικά Αυτοκινήτων Ομάδας Ν 2016 15/01/2016
Τεχν. Χαρακτηριστικά Δημοφιλών Αυτοκινήτων Ομάδας Α και Ν 2016 15/01/2016
Βαρη και Διαστάσεις Τροχών Ομάδων Α-R-E 2016 30/01/2016
Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2016 30/01/2016
Λίστα Ιστορικών Δελτίων Αναγνώρισης 2016 01/02/2016
Εγχειρίδιο Tεχνικών Eλέγχων και Mετρήσεων 2016 08/02/2016 (1η δημ. 01/02/2016)
2015
Αγωνιστικά Καθίσματα FIA 8888-1999 (No 12) 2015 06/02/2015
Συστήματα Πυρόσβεσης (No 16) 2015 08/12/2014
Ζώνες Ασφαλείας FIA 8853/98-8854/98 (No 24) 2015 12/02/2015
Συστήματα HANS (No 36) 2015 13/12/2014
Αγωνιστικά Καθίσματα Advanced FIA 8862-2009 (No 40) 2015 21/10/2014
Κράνη συμβατά με HANS FIA 8858/2010 (No 41) 2015 02/02/2015
Λίστα Αυτοκινήτων Ομάδων Α-Ν-Ε-HIST-T2 (4Χ4) 2015 18/03/2015
Τεχν. Χαρακτηριστικά Αυτοκινήτων Ομάδας Ν 2015 18/03/2015
Read 15891 times