09292023Παρ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 2015

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 2015 (1)

Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους Διοικητικούς και Οικονομικούς Απολογισμούς και τους Ισολογισμούς της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για το έτος 2015 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

2015 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (22-04-2015)

2015 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

2015 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

2015 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014