09292023Παρ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 14:24

Μη νόμιμες αγωνιστικές εκδηλώσεις

Με την εγκύκλιο 09/2015 συμπληρώνεται και αποσαφηνίζεται το άρθρο 16 και επόμενα του Εθνικού Αθλητικού Κανονισμού (ΕΑΚ), για τον ορισμό του αγώνα αυτοκινήτου ή καρτ.
Συγκεκριμένα, κάθε αθλητική συνάντηση σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο, η οποία ή δηλώνεται ως αγώνας ή παρουσιάζει συμμετέχοντες που συναγωνίζονται μεταξύ τους ή παρουσιάζει κάθε είδους κατάταξη, νοείται ως αγώνας και χρειάζεται υποχρεωτικά να φέρει την Έγκριση της ΕΠΑ.
Επισημαίνεται για άλλη μια φορά πως η ΟΜΑΕ απαγορεύει ρητά στους αθλητές-μέλη των αθλητικών σωματείων και στα στελέχη αυτών, οποιαδήποτε συμμετοχή άμεση ή έμμεση, σε μη νόμιμες αγωνιστικές εκδηλώσεις, σε ανοιχτούς ή κλειστούς δρόμους, εντός ή εκτός πόλεων.
Κάθε συμμετοχή σε τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, εκτός των ποινικών κυρώσεων που περιγράφονται στο Αστικό Κώδικα, τιμωρείται με διαγραφή και αφαίρεση Δελτίου Αθλητή (LICENCE) ή Στελέχους της ΟΜΑΕ.

Last modified on Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 14:27