04222024Δευ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016 11:14

Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας: Διευκρινήσεις με τη μορφή FAQ

Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας Αγωνιστικών Αυτοκινήτων (ΔΤΤ): Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ)

1. Ποιός είναι ο λόγος ύπαρξης των ΔΤΤ;
Συνοπτικά, δύο σημαντικοί λόγοι:
•    Η καταγραφή όλων των αγωνιστικών αυτοκινήτων, τα οποία είναι θεμελιώδη συστατικά του χερσαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού
•    Η λεπτομερής εξέταση των αγωνιστικών αυτοκινήτων από τεχνικούς εφόρους αυξημένης εμπειρίας σε ό,τι αφορά τα συστήματα ασφαλείας και τη γενικότερη κατάστασή τους
Επιπλέον σημειώνεται, ότι από το 2016 οι έλεγχοι εξακρίβωσης για τα αυτοκίνητα με ΔΤΤ θα είναι δειγματοληπτικοί. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. εγκύκλιο 10/2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ”.

2. Ποιά αυτοκίνητα υποχρεούνται να διαθέτουν ΔΤΤ;
Όλα τα αυτοκίνητα, ακόμα και τα ιστορικά, που συμμετέχουν σε αγώνες ράλλυ, ράλλυ σπριντ, αναβάσεων, ταχύτητας, drag racing (κατ. Α και Open) και drift (Διπλά Περάσματα). Για τους λοιπούς αγώνες, εν γένει τα αυτοκίνητα που διαθέτουν υποχρεωτικά κλωβό ασφαλείας (roll cage) σύμφωνα με τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς. Τέλος, όλα ανεξαιρέτως τα αυτοκίνητα με αγωνιστικές πινακίδες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. εγκύκλιο 12/2016 “ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ”.

3. Έχω ήδη ΔΤΤ, πρέπει οπωσδήποτε να εκδώσω νέο; Δεν μπορώ να τρέξω με το παλιό;
Ακόμα και αν έχετε “παλιό” (με γαλάζιο εξώφυλλο) ΔΤΤ πρέπει οπωσδήποτε να εκδώσετε “νέο” (με χρυσαφί εξώφυλλο) εντός του 2016. Όταν εκδοθεί “νέο” ΔΤΤ το “παλιό” ακυρώνεται. Από 1/1/2016 θα γίνονται δεκτά μόνο τα “νέα” ΔΤΤ.

4. Ποιο είναι το παράβολο για έκδοση ΔΤΤ;
Είτε €30 (για λεπτομερή τεχνικό έλεγχο στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης) είτε €70 (για λεπτομερή τεχνικό έλεγχο μεμονωμένα). Σημειώνεται, ότι τα παράβολα αυτά είναι μειωμένα κατά €10 σε σχέση με παλιότερα. Αν υπάρχει ΔΤΤ εκδοθέν το 2013 ή 2014, ο κάτοχος απαλλάσσεται από το παράβολο. Για ιστορικά αυτοκίνητα με ΗTP (Historical Technical Passport) το παράβολο είναι μειωμένο κατά 50%. Δεν προβλέπεται κάποια έκπτωση για νέους οδηγούς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. εγκύκλιο 12/2016 “ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ”.

5. Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος των ΔΤΤ;
Η ισχύς των ΔΤΤ (τόσο “παλιών” όσο και “νέων”) είναι διετής από την αρχική έκδοσή τους. Στη συνέχεια ανανεώνονται για δύο έτη κατόπιν σχετικής επιθεώρησης Τεχνικού Εφόρου αυξημένης εμπειρίας ως προς τα συστήματα ασφάλειας και τη γενικότερη κατάσταση του αυτοκινήτου. Οι ανανεώσεις αυτές γίνονται στο περιθώριο τεχνικών ελέγχων αγώνων και είναι δωρεάν. Επιτρέπονται μέχρι 3 ανανεώσεις και στη συνέχεια απαιτείται επανέκδοση του ΔΤΤ. Κατά συνέπεια η μέγιστη ισχύς του ΔΤΤ είναι 8 έτη.
Ενημερωτικά, η πλειονότητα των “παλιών” ΔΤΤ είχε εκδοθεί από το 2005 έως το 2007 δηλαδή έχουν ξεπεράσει τη μέγιστη διάρκεια ισχύος των ΔΤΤ. Στο χρονικό αυτό διάστημα έχουν ενδεχομένως επέλθει μεγάλες αλλαγές στα συστήματα ασφαλείας (πχ. λήξη ισχύος καθισμάτων, ζωνών και δεξαμενών ασφαλείας) και τη γενική κατάσταση του αυτοκινήτου. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η εκ νέου έκδοση των ΔΤΤ.

6. Το αυτοκίνητό μου για τους αγώνες που συμμετέχω δεν υποχρεούται να διαθέτει κλωβό ασφαλείας. Πρέπει να έχει ΔΤΤ;
Όχι, εκτός και αν έχει αγωνιστικές πινακίδες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. εγκύκλιο 12/2016 “ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ”.
Υπενθυμίζεται ότι αν τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας δεν ισχύουν πια (πχ. αλλαγή κινητήρα με άλλου κυβισμού), η χρήση αγωνιστικών πινακίδων είναι υποχρεωτική ακόμα και αν υπάρχουν κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας.

7. Το αυτοκίνητό μου διαθέτει κλωβό ασφαλείας, παρότι για τους αγώνες που συμμετέχω δεν υποχρεούται. Πρέπει να έχει ΔΤΤ;
Όχι, εκτός και αν έχει αγωνιστικές πινακίδες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. εγκύκλιο 12/2016 “ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ”.

8. Μπορώ να εκδώσω ΔΤΤ στα γραφεία της ΟΜΑΕ ή του σωματείου μου;
Εν μέρει: μόνο σε ό,τι αφορά την έκδοση του βιβλιαρίου και την καταγραφή του αυτοκινήτου. Ωστόσο για να ισχύει πλήρως το ΔΤΤ πρέπει να περάσει από λεπτομερή τεχνικό έλεγχο, είτε σε ειδική εκδήλωση είτε μεμονωμένα.
Το ΔΤΤ είναι απαραίτητο για την έκδοση αγωνιστικών πινακίδων. Κατά συνέπεια, πριν από τις αγωνιστικές πινακίδες, πρέπει να έχει εκδοθεί το ΔΤΤ, είτε πλήρως (καταγραφή και τεχνικός έλεγχος) είτε εν μέρει (καταγραφή μόνο).
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. εγκύκλιο 12/2016 “ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ”.

9. Έχω πολλά αγωνιστικά αυτοκίνητα, πως θα τα περάσω τεχνικό έλεγχο για να βγάλω ΔΤΤ;
Είτε προσκομίζοντάς τα σε κάποια από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις λεπτομερούς τεχνικού ελέγχου (παράβολο €30) είτε μεμονωμένα, κατόπιν συνεννόησης με την ΟΜΑΕ (παράβολο €70). Προτιμώνται σαφώς οι ειδικές εκδηλώσεις.

10. Γιατί πρέπει να κλείσω ραντεβού τηλεφωνικά στην ΟΜΑΕ για την εκδήλωση λεπτομερούς τεχνικού ελέγχου;
Για καλύτερη εξυπηρέτηση, με αποφυγή, στο μέτρο του εφικτού, φαινόμενων συνωστισμού και καθυστερήσεων και για καλύτερο προγραμματισμό των εκδηλώσεων.

11. Ποιός πρέπει να συμπληρώνει στο ΔΤΤ τη συμμετοχή του αυτοκινήτου μου σε κάποιο αγώνα, η γραμματεία του αγώνα ή ο τεχνικός έφορος;
Ο τεχνικός έφορος. Η γραμματεία του αγώνα δεν εμπλέκεται με τα ΔΤΤ.

12. Ποιά είναι τα δικαιολογητικά για έκδοση ΔΤΤ;
Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την έκδοση ΔΤΤ είναι τα ακόλουθα:
•    Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας. Σε περίπτωση κατάθεσης πινακίδων στη ΔΟΥ, το πρωτότυπο σχετικό έγγραφο, όπου να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας, μαζί με φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, όπου να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός πλαισίου (VIN) του αυτοκινήτου
•    Σε περίπτωση έλλειψης άδειας κυκλοφορίας για λόγο άλλο από κατάθεση στη ΔΟΥ, άλλο νόμιμο αποδεικτικό της ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου και του αριθμού πλαισίου του (πχ. τελωνειακό έγγραφο, τιμολόγιο αγοράς)
•    Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο χρήστης δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, εξουσιοδότηση χρήσης του αυτοκινήτου για αγώνες με ισχύ για όλο το 2016 και θεωρημένο το νόμιμο της υπογραφής. Αν ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της εξουσιοδότησης (πχ. καταστατικό)
•    Απόδειξη πληρωμής παραβόλου έκδοσης ΔΤΤ προκειμένου για απαλλαγή από το παράβολο για προηγούμενο ΔΤΤ εκδοθέν 2013 – 2014. Χωρίς την απόδειξη αυτή δεν είναι δυνατή η απαλλαγή.
•    Προηγούμενο και νέο ΔΤΤ (αν υπάρχουν)
•    ΗΤΡ (μόνο για ιστορικά αυτοκίνητα)
•    Δελτίο αναγνώρισης (homologation) (αν προβλέπεται)

Last modified on Τρίτη, 05 Απριλίου 2016 12:30