06162024Κυρ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018 14:59

Ανακοίνωση σχετικά με τα ελαστικά της Κλάσης Α6 στις Αναβάσεις

Η ΟΜΑΕ έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτης πολλών επιστολών (με παρόμοια σύνταξη, διαπιστώσεις, επιχειρηματολογία και προτάσεις) αγωνιζομένων στις αναβάσεις στην κλάση Α6 σχετικά με τα ελαστικά της κλάσης.

Η Τεχνική Επιτροπή της ΟΜΑΕ απαντά σχετικά:

1. Ο τρόπος μέτρησης των ελαστικών στην ομάδα Α "πλήρης τροχός" δηλ. ζάντα + λάστιχο δεν είναι "φετινός" ή εν γένει νέος αλλά ίσχυε ανέκαθεν για την ομάδα Α και εφαρμόζεται απαράλλακτος από τους τεχνικούς εφόρους εδώ και δεκαετίες εθνικά και διεθνώς, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά:
- Στο Παράρτημα J του 1985 άρθρο 255 παρ. 5.4 σελ. 10 (https://www.omae-epa.gr/images/documents/2018/Historic_J_1985.pdf)
- Στο Παράρτημα J του 2011 άρθρο 255 παρ. 5.4 σελ. 8 (http://www.old.omae-epa.gr/sites/www.omae-epa.gr.open.gr/files/J_255_2011.pdf

2. Το πλάτος των 8'' για τον πλήρη τροχό (ζάντα+λάστιχο) είναι επίσης κανονισμός που ισχύει πάρα πολλά χρόνια (βλ. ενδεικτικά το Παράρτημα J του 2011 παραπάνω).

3. Ο προτεινόμενος στις επιστολές τρόπος μέτρησης "μόνο πέλμα" είναι καινοφανής, λανθασμένος και πρακτικά ανεφάρμοστος.

4. Το ότι μόνο ένας κατασκευαστής προσφέρει ελαστικά σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν είναι αληθές, αντιθέτως σχεδόν όλοι προσφέρουν τέτοια ελαστικά και ένας δεν προσφέρει.

5. Το ότι αυτός ο κατασκευαστής δεν διαθέτει ελαστικά σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν είναι "αδικία" αλλά επιλογή του. Αδικία αντιθέτως θα ήταν να αλλάξουν οι κανονισμοί και οι τρόποι μέτρησης δεκαετιών προ όφελος αυτού του κατασκευαστή.

Ως εκ τούτου η Τεχνική Επιτροπή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή στον τομέα αυτό.

Με χαρά θα εξετάσουμε το 2019 για εφαρμογή το 2020 τη χρήση ενιαίου τύπου ελαστικών με άμεση θετική επίδραση στο κόστος των αγωνιζομένων.

Last modified on Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018 15:02