05252024Σαβ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Γενικοί και Συμπληρωματικοί Κανονισμοί Αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2024

Γενικός Κανονισμός Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεων (Υπόδειγμα)

2024 04/05/2022 (1η δημ. 09/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Drift

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drift

Συμπληρωματικός Κανονισμός Test & Tune

2024 10/01/2024 (1η δημ. 05/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Dragster

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drag Racing (Υπόδειγμα)

2024 10/01/2024 (1η δημ. 09/01/2022)
Γενικός Κανονισμός 4x4 Wild Terrain 2024 08/02/2019
Γενικός Κανονισμός 4χ4 Trail Ride 2024 10/01/2024 (1η δημ. 05/01/2022)
Γενικός Κανονισμός 4χ4 Trial 2024 10/01/2024 (1η δημ. 20/01/2022)
Γενικός Κανονισμός Mega Four 2024 12/02/2022 (1η δημ. 19/01/2022)
Γενικός Κανονισμός Δεξιοτεχνιών 2024 12/02/2022 (1η δημ. 05/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Ατομικής Χρονομέτρησης HTTC

2024 20/08/2021

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ (Υπόδειγμα)
2024  3/04/2024 (1η δημ. 05/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Regularity

Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity (Υπόδειγμα)

2024 12/02/2022 (1η δημ. 07/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας (Υπόδειγμα)
2024 12/02/2022 (1η δημ. 05/01/2022)
Γενικός Κανονισμός Ατομικής Χρονομέτρησης 2024 3/04/2024.
Γενικός Κανονισμός Cross car 2024 3/04/2024.
Γενικός Κανονισμός Sporting Regularity 2024 3/04/2024
 
   2022 / 2023

Γενικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης (Υπόδειγμα)

2022/2023 8/02/2023 (1η δημ. 15/03/2019)

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ (Υπόδειγμα)

2022/2023 12/02/2022 (1η δημ. 05/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεων (Υπόδειγμα)

2022/2023 04/05/2022 (1η δημ. 09/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας (Υπόδειγμα)

2022/2023 12/02/2022 (1η δημ. 05/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Drift

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drift

Συμπληρωματικός Κανονισμός Test & Tune

2022/2023 12/02/2022 (1η δημ. 05/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drag Racing (Υπόδειγμα)

2022/2023 12/02/2022 (1η δημ. 20/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Πρωταθλήματος Cross Car - "EKO Racing Dirt Games"

Συμπληρωματικός Κανονισμός Cross car - ΕΚΟ Racing Games

2022/2023 12/02/2022 (1η δημ. 19/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Regularity

Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity (Υπόδειγμα)

2022/2023 12/02/2022 (1η δημ. 07/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Hellenic Time Trial Challenge»

2022/2023 12/02/2022 (1η δημ. 05/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας

2022/2023 12/02/2022 (1η δημ. 05/01/2022)

Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός Trail Ride 4x4

2022/2023

12/02/2022 (1η δημ. 10/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Wild Terrain 4x4

2022/2023

12/02/2022 (1η δημ. 11/01/2022)

Γενικός Κανονισμός 4x4 Trial

2022/2023

12/02/2022 (1η δημ. 17/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Mega Four 4x4

2022/2023

12/02/2022 (1η δημ. 19/01/2022)

Γενικός Κανονισμός Trail Ride

2022/2023

12/02/2022

   2021

Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός

(όπως ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. της 1-11-2019)

2021 01/11/2019

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ

ΟΔΗΓΟΣ Οργάνωσης Αγώνων Rally - Rally Sprint

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ (Υπόδειγμα)

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Αναβάσεων

ΟΔΗΓΟΣ Οργάνωσης Αγώνων Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεων (Υπόδειγμα)

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας (Υπόδειγμα)

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Drift

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity (Υπόδειγμα)

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Πρωταθλήματος Cross Car - Κύπελλα & Έπαθλα "EKO Racing Dirt Games"

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Hellenic Time Trial Challenge»

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «HTTC ON TOUR»

2021 20/08/2021

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας

2021 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης

2021 30/07/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021)

Γενικός Κανονισμός Trophy 4x4

2021  

Γενικός Κανονισμός Cross Country Rally Raid & Baja

2021  

Γενικός Κανονισμός Wild Terrain 4x4

2021  

Γενικός Κανονισμός Trial 4x4

2021  

Γενικός Κανονισμός Mega Four 4x4

2021  
Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός Trail Ride 4x4 2021

 

   2020

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

ΟΔΗΓΟΣ Οργάνωσης Αγώνων Rally - Rally Sprint

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2020 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2020 (Υπόδειγμα)

2020 13/02/2020 (1η δημ. 18/06/2020)

Γενικός Κανονισμός Αναβάσεων (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

ΟΔΗΓΟΣ Οργάνωσης Αγώνων Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεων 2020 (Υπόδειγμα)

2020 18/06/2020 (1η δημ. 20/02/2020)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας 2020 (Υπόδειγμα)

2020 18/06/2020 (1η δημ. 20/02/2020)

Γενικός Κανονισμός Drift (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

2020 22/06/2020

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity 2020 (Υπόδειγμα)

2020 20/02/2020

Γενικός Κανονισμός Πρωταθλήματος Cross Car - Κύπελλα & Έπαθλα "EKO Racing Dirt Games" 2020 (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

2020 03/08/2020 (1η δημ. 21/02/2020)

Γενικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Hellenic Time Trial Challenge» 2020

2020 18/06/2020 (1η δημ. 13/02/2020)

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2019)

2020 18/06/2020 (1η δημ. 21/02/2020)
   2019

Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός

2019 16/02/2019 (1η δημ. 21/12/2017)

Κώδικας Δεοντολογίας ΟΜΑΕ

2019 11/06/2018

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2019 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2019 (Υπόδειγμα)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019, 2η δημ. 31/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

Οδηγός Οργάνωσης Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεωv 2019 (Υπόδειγμα)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Drift

Γενικός Κανονισμός Drift (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 07/02/2019)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας 2019 (Υπόδειγμα)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 25/01/2019)

Γενικός Κανονισμός «EKO Racing Dirt Games»

2019 16/02/2019 (1η δημ. 24/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Timed Rally Challenge»

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Timed Rally Challenge» (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)

Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity Rally Ιστορικών αυτοκινήτων

Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός Regularity Rally Ιστορικών αυτοκινήτων (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 28/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

Γενικός Κανονισμός Drag Racing (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

Συμπληρωματικός Κανονισμός αγώνων Drag Racing 2019 (Υπόδειγμα)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 05/02/2019)

Γενικός Κανονισμός Ασφάλτινης Ατομικής Χρονομέτρησης «Hellenic Time Trial Challenge» 2019

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)

Γενικός Κανονισμός Ατομικής Χρονομέτρησης

Συμπληρωματικός Κανονισμός αγώνων Ατομικής Χρονομέτρησης 2019 (Υπόδειγμα)

2019 15/03/2019

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019, 2η δημ. 05/02/2019)
Γενικός Κανονισμός Αγώνων Gymkhana 2019 16/02/2019 (1η δημ. 23/01/2019)
Γενικός Κανονισμός 4x4 Trial 2019 08/02/2019
Γενικός Κανονισμός 4x4 Enduro 2019 08/02/2019
Γενικός Κανονισμός 4x4 Wild Terrain 2019 08/02/2019

Γενικές Διατάξεις 4x4 Cross Country Rally & Rally Raid

Γενικές Διατάξεις 4x4 Cross Country Rally & Rally Raid (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2018)

2019 16/02/2019 (1η δημ. 13/02/2019)
Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός 4x4 Trail Ride 2019 2019 08/02/2019
   2018

Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός

2018 21/12/2017

Κώδικας Δεοντολογίας ΟΜΑΕ

2018 11/06/2018 (1η δημ. 10/02/2018 / 2η δημ.: 20/02/2018)

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2017)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2018 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2018 (Υπόδειγμα)

 2018

29/01/2018

29/01/2018

28/04/2018 (1η δημ. 22/01/2018)

28/04/2018 (1η δημ. 22/01/2018)

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2017)

Οδηγός Οργάνωσης Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεωv 2018 (Υπόδειγμα)

2018 08/02/2018 (1η δημ. 05/02/2018)

Γενικός Κανονισμός Drift

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drift 2018 (Υπόδειγμα)

2018 08/02/2018

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2017)

2018 11/02/2018

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης (με επισημάνσεις αλλαγών σε σχέση με το 2017)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Dirt Games 2018 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Timed Rally Challenge 2018 (Υπόδειγμα)

 2018 05/02/2018 

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drag Racing 2018 (Υπόδειγμα)

2018 08/02/2018 (1η δημ.: 05/02/2018)

Γενικός Κανονισμός Δεξιοτεχνιών

Συμπληρωματικός Κανονισμός Δεξιοτεχνίας 2018 (Υπόδειγμα)

2018 11/02/2018

Γενικός Κανονισμός 4x4 Enduro

2018 14/02/2018

Γενικές Διατάξεις 4x4 Cross Country Rally

2018 14/02/2018

Γενικός Κανονισμός 4x4 Wild Terrain

2018 14/02/2018

Γενικός Κανονισμός 4x4 Trial

2018 14/02/2018
Γενικές Διατάξεις & Συμπληρωματικός Κανονισμός 4x4 Trail Ride 2018 2018 14/02/2018
   2017

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (χωρίς επισημάνσεις)

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2016)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2017 (Υπόδειγμα)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2017 (Υπόδειγμα)

2017 24/02/2017 (1η δημ. 24/01/2017)

Γενικός Κανονισμός Aναβάσεων

Οδηγός Οργάνωσης Αναβάσεων

Συμπληρωματικός Κανονισμός Αναβάσεωv 2017 (Υπόδειγμα)

2017 31/01/2017

Γενικός Κανονισμός Drift

Γενικός και Τεχνικός Κανονισμός Drift (με επισήμανσεις αλλαγών σε σχέση με το 2016)

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drift 2017 (Υπόδειγμα)

2017 09/02/2017

Γενικός Κανονισμός Δεξιοτεχνιών

Συμπληρωματικός Κανονισμός Δεξιοτεχνίας 2017 (Υπόδειγμα)

2017 17/03/2017 (1η δημ. 01/02/2017)

Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης

Συμπληρωματικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης 2017 (Υπόδειγμα)

2017 18/04/2017 (1η δημ. 21/02/2017)

Γενικός Κανονισμός Drag Racing

Συμπληρωματικός Κανονισμός Drag Racing 2017 (Υπόδειγμα)

2017 24/02/2017

Γενικός Κανονισμός Ταχύτητας

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ταχύτητας 2017 (Υπόδειγμα)

2017 28/02/2017

Γενικές Διατάξεις και Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Διαδρομών Ακριβείας (Regularity)

2017 28/02/2017

Γενικός Κανονισμός Ατομικής Χρονομέτρησης (HTTC)

2017 28/08/2017

Γενικός Κανονισμός 4x4 Enduro

2017 28/02/2017

Γενικός Κανονισμός 4x4 Wild Terrain

Συμπληρωματικός Κανονισμός 4x4 Wild Terrain 2017 (Υπόδειγμα)

2017 01/03/2017

Γενικός Κανονισμός 4x4 Trial

2017 02/03/2017

Γενικές Διατάξεις και Συμπληρωματικός Κανονισμός 4x4 Trail Ride

2017 28/02/2017

Γενικές Διατάξεις 4x4 Cross Country Rally

2017 02/03/2017
2016
Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός 2016 31/01/2016
Ράλλυ και Ράλλυ Σπριντ/Ασφάλεια και Οργάνωση/Υποδείγματα 2016 27/07/2016 (1η δημ. 15/01/2016)

Aναβάσεων

Οδηγός Οργάνωσης

2016 05/04/2016 (1η δημ. 15/01/2016)
Ταχύτητας 2016 05/04/2016 (1η δημ. 15/02/2016)
Drift 2016 02/02/2016

Dragster

Αλλαγές Κανονισμών Dragster 2016

2016 26/01/2016
4x4 Wild Terrain 2016 10/03/2016 (1η δημ. 11/02/2016)
4x4 Trial 2016 11/02/2016
4x4 Αγώνων Αντοχής 2016 12/02/2016
Δεξιοτεχνιών 2016 17/02/2016
Ατομικής Χρονομέτρησης 2016 08/04/20016 (1η δημ. 17/03/2016)
Ράλλυ Regularity 2016 30/08/2016
2015
Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός 2015 26/01/2015
Ράλλυ και Ράλλυ Σπριντ/Ασφάλεια και Οργάνωση/Υποδείγματα 2015 24/02/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Αναβάσεων/Οδηγός Οργάνωσης 2015 29/05/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Ταχύτητας 2015 22/04/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Dragster/Ατομικής Επιτάχυνσης 2015  27/03/2015 (1η δημ. 26/01/2015)
Drift 2015  09/04/2015 (1η δημ. 26/01/2015)
Ατομικής Χρονομέτρησης 2015  28/05/2015 (1η δημ. 24/03/2015)
Δεξιοτεχνιών 2015  28/05/2015 (1η δημ. 15/04/2015)
Trial 4x4  2015  16/03/2015
Wild Terrain 4x4 2015  03/04/2015
Read 62914 times